top of page

Kutsal Geçişler


Tohumdan Filizlenen Yeni Bitkinin

Kapalı Goncaya

Goncanın Tamamen Açılarak Kokulu Çiçeğe

İyice Pişip Olgunlaşarak Meyveye

Besin Olan Meyvenin İçindeki Tohuma

Tohumdan Filizlenen Yeni Bitkiye Dişi Bilgeliğin yaradılış masalındaki imgesel dili bize kadınlık döngülerimizi ve inisiyasyon zamanlarını anlatır.

Tohumdan filizlenmiş yeni ve taze bitkinin kapalı goncası (Bakire) genç bir kadında açmaya başlar.

Olgun bir kadında tüm taç yapraklarını açarak baş döndürücü kokusunu etrafa yayan afrodizyak bir çiçeğe dönüşür.

Zamanı geldiğinde iyice olgunlaşıp kadının orta yaşlarının üretkenliğini simgeleyen meyvesini verir (Anne). Doğurulan bebekler, tin bebekleri, fikirler, girişimci projeler, sanat eserleri, yaratıcı ifadenin her formda tezahürü.

Meyve iyice olgunlaştığında çevresini besler, tüm yiyenlere şifa olur.

Bu meyvenin tam ortasında tohumu saklıdır.

Tohum, tüm bir hayat yolculuğunun bilgeliğini içinde barındırır. Potansiyel gücü. Sessizliği. Yeniden toprağa ekilip, gelecek nesillere dönüşmeyi.

Tohum, bilge kadının sembolüdür. Ölüm Yaşam-Ölüm ve varlık bilgeliğine ermiş olan kadın. Bilgeliğinin tohumu gelecek nesilleri, yeni dünyanın yaratımını etkileyecek olan kadın. Belki bunun gerçekleştiğini yaşarken göremeyecek olan ama sezgisel olarak bilen kadın.

Kapalı Gonca, Kokulu Çiçek, Meyve, Tohum - hepsi YONİ ile ilişkili.

YONİ, Sanskrit dilinde rahim demek. Aynı zamanda yaratımın kaynağı ve bir tapınağın en kutsal yerine verilen isim. Tantrik Yol'da, Yoni Puja - Rahmi kutsayan ritüeller ve ayinler yapılır.

Sevgili Filiz Telek Kadınlar Şifadır kitabının başında kadını tanımlarken "Kendini kadın olarak gören, bilen, hisseden herkes kadındır." der. Kendi deneyim ve perspektifimden yola çıkarak bu yazıda rahim kanalı enerjilerinden biyolojik bir organın ev sahipliği yaptığı güçler olarak bahsetsem de, rahim sadece bir organ olmanın çok ötesinde. Rahmi alınmış bir kadın da bu döngüsel enerjileri hissedebilir. Biyolojik organ olarak rahmi bedenlememiş bir kadının da derin bedeninde, psişesinde bu güçler aktif ve canlı olabilir.

YONİ, kadının hayatı boyunca içinden geçtiği simyasal halkaların bütünü olan derin manâ yolculuğunun ANA güç kapısıdır.

İlk regl kanı, ay döngüleri, dişil orgazm, hamilelik, doğurma, emzirme, düşük, menopoz. Kadın tüm bu geçişlerin kutsallığını idrak edip, kendine has ritüellerle, kız kardeşleriyle çemberlerde ve Tanrıça'yı onurlandırarak yaşadığında, Hayat tarafından ona Dişi Güçler (female siddhis) hediye edilir. Elleri, ayakları, rahmi ve kalbi uyanmaya başlar. Fıtratına uygun şekilde şifacılık, ifade sanatları ve türlü yaratıcı işlerde ustalaşır.

Toplumun içimize işlemiş baskın kültürel kodlarından sıyrılarak bu dişi güçleri uyandırmak aslan yüreklilik ister.

Kapalı bir goncaya çiçek açmaması gerektiğini, çiçek açmanın ve güzel kokulu bir çiçek olmanın ayıp olduğunu söyleyen bir kültürde yaşıyoruz. Meyvenin içindeki tohumu da alıp çöpe atan bir sistem. Yaşla gelen bilgeliği onurlandırmak yerine, içimize işlemiş bir anti-aging kültürü. Ayrıca meyve vermeyen ağacı hakir gören, ona meyve vermesi, doğurması için baskı yapan bir toplum. Bu şekilde daha goncayken bir çiçeğin açmasını engellediğimizde, çiçek açsa da kokmuyor, soluk ve cansız oluyor. Meyve veremiyor ve yeni nesillere bilgeliğini aktaracak olan tohum yok oluyor.

Dünyada yaşanan doğa katliamı ve tarım / tohum krizi ile kadını kendi beden bilgeliğinden, dişi doğası ve cinsel özünden kopartan zihniyet birebir aynı: ataerki ve amigosu olan kâr ve tüketim odaklı kapitalist sistem.

Kadınlar olarak Dişi Öz'ümüzü, doğal ritim ve döngülerimizi ayıp, günah, saçma, rahatsız, ezik görerek yaşamaya devam edemeyiz. Hayat bizi aslan yürekli olmaya ve uyanmaya davet ediyor. Her birimizde öncelikle Hindu mitolojisinin Ana Tanrıçası, iki aslan ile imgelenen Durga gücünün - cesaretin uyanmasını dilerim.

Dünyanın ve insanlığın tekamülüne hizmet eden tanrıçaların kanalıyla ve kadim ataların rehberliğinde tüm geçişlerin ana kapısı olan YONİ'ler açılıyor.

Aslan yürekli kadınlara ve onların uyanışını destekleyen erkeklere helal olsun!

Jagadambe Mata ki Jai!

(Tüm evreni rahminden doğuran Anne'ye selam olsun! - Tantrika selamı)


Zoe Abay

zoeyabay@gmail.com Kapak Fotoğrafı: Filiz Telekbottom of page