top of page

MABET

Kadınlar Şifadır Communitas oluşumunun kalbi Mabet’te atıyor.
Burası yeni bir bilince ve kültüre "kritik maya" olmak, yaşamın merkezini birlikte dinlemek, araştırmak, öğrenmek, hatırlamak ve yaratmak,

canlı ve bilge bir alanın parçası olmak isteyen kadınların pratik alanı.

8 2.png

Mabet, bir topluluk deneyi - ortak aklı, ortak kalbi olan, doğrunun ve yanlışın ötesinde dişi bilgeliği araştıran, dinleyen, bedenleyen, kendi gücüne uyanan, armağanlarını keşfeden ve bunları yaşamın hizmetine sunma niyetiyle bir araya gelen, birbirini destekleyen ve birlikte öğrenen kadınların topluluğu.

 

Mabet’te spesifik bir öğreti yok, bir öğretmen yok; birbirinden öğrenmek, birlikte öğrenmek var. Hikayelerle, şiirle, müzikle, çemberle, dansla, tefekkürle, olmak ve hatırlamak var. Mabet, modern kültürün ıssızlaştırdığı yaşamlarımızda hasret kaldığımız birliktelik, aidiyet ve dayanışma ihtiyacına bir yanıt olarak, Kadınlar Şifadır çemberlerinde kadınlar arasında oluşan sihirli ve şifalı yaratım alanını görünür ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

 

Mabet, ev sahibi ve adabı tanımlı bir han gibi; sürekli yanan bir ateş ve o ateşin üstünde kaynayan bir çorba kazanı, ve o ateşi, o çorba kazanını ve sofrayı canlı tutan kadınlar var bu alanda. Bir mutfak sanki burası. Her yerden mis gibi kokular geliyor; şarkılar, kahkahalar, çocuk sesleri çınlıyor hanın duvarlarında… Çorbanın dumanı tütüyor, ateşin sıcaklığı kalpleri ısıtıyor.

Pek çok şey paylaşılıyor burada: hayaller, niyetler, dualar, yaslar, hikayeler, türlü reçeteler… Yaralar sarılıyor, göz yaşları kalpleri arındırıyor, hayaller kuruluyor, birlikte öğreniliyor, yeni beceriler kazanılıyor…

 

Mabet bir eğitim veya kişisel gelişim programı değil; bu, birlikte öğrenen bir topluluk kabı. Kadınlar için mevcut bir sürü program, çalışma, öğretiden farklı olarak burada vurgu:

Aynı merkezin, aynı ateşin etrafında toplanmak

Bir’likte

Dinlemek

Öğrenmek
Hatırlamak
Pratik yapmak

 

Yeniden ve yeniden aynı merkezin etrafında - birbirimizi beslediğimiz bir ilişkiler ağında ve güven alanında - buluşmak.

Mabet’te içinde derinleşeceğimiz temel pratiklerimiz derin dinleme, mevcudiyet, şahitlik ve imajinasyon olacak;
dans, ses, meditasyon, ritüel, tefekkür soruları, çember, hikaye ve şiirle

yavaşlayarak, dinleyerek, dinlenerek, demlenerek,
yaratıcılık, cömertlik, dişi bilgelik, döngüsellik, rahim bilgeliği, cinsellik, erginlenme, yas ve ölüm bilgeliği, doğum, annelik, ruha sadakat, armağanını (kendi mitosunu) yaşamak, topluluk, belirsizlik ve bilinmeyenle hemhal olma konularını araştıracağız ve çalışacağız.

 

Mabet, kadınlar arasındaki kadim dişi bilgelik alanını canlandırma işine taliptir. İçinde olduğumuz zamanın koşulları itibariyle dünyanın ihtiyacı bu. Binlerce yıllık bir tahakküm kültürünün zincirlerini kırmaya yani değişime en hevesli olanlar, o kültürün boy hedefi olmuş kadınlar doğal olarak. Kadın bedeninde böyle bir bilgelik var: Hem yaşamı beslemeye, hem de maddenin form değiştirmesini kabule dair bir yatkınlık ve bununla gelen bir adaptasyon ve değişim kapasitesi. Ve bu bilgelik, eğer bir kadın, bedeniyle ve ruhuyla, diğer  kadınlarla ve yeryüzüyle bağlantıdaysa canlanıyor; sezgiler, duygular ve duyular aracılığıyla dile geliyor. 

Kadınlar Şifadır Mabet Wo/manifesto

 

“Çoktandır beklediğimiz onlar Biziz”

 

Bizler modern zamanların kadın ozanlarıyız, şifacılarıyız, Aşıklarıyız, anneleriyiz, aktivistleriyiz, dişi bilgeleriyiz, erginlenme yolcularıyız, öğretmenleriyiz, girişimcileriyiz, mistikleriyiz…

 

Bu mabet modern zamanların mistik kadınlarının öğrenme, hatırlama, oynama ve erginlenme alanı. Yeryüzünün ve insanlığın evriminde bilincin ve kültürün dönüşümü için bize düşen sorumluluğun farkındayız. Kadim bilgeliklerin hatırlanması ve dişi bilgeliğin canlanması için kendimizle, birbirimizle, yeryüzü ve insan ötesi alemle bağlantımızı güçlendirmek için bir aradayız.

 

Bizler kültürel fakirlikten gelip kültürel ve toplumsal iyileşme için, insanı insan yapan kültürel formların yeniden canlanması için, iklim krizinin yıkımıyla karşı karşıya olan insanın kültürel ve manevi kaynaklarını seferber etmek için buluşmuş ve yaşamın kutsiyetini onurlandıran bir merkezin etrafında el ele tutuşmuş vizyoner kadınlarız, anneleriz, öncüleriz, kız kardeşleriz.

 

Yaşamın labirentinde merkeze doğru mitopoetik bir yolculuktayız; merkezdeki gizemle muhabbet halindeyiz; yaşamın sihrini ve mucizelerini - dansla, şiirle, çemberle, hikayelerle, müzikle ve bedenlerimizle - bilenleriz ve dokuyanlarız.

 

İşimiz gücümüz dünyayı sevmek ve bu yaşamın hakkını vermek…

Yeni bir dünyayı önce hayal etmek, sonra ellerimizle yaratmaktır işimiz.

Mabet’te neler var?

 1. Topluluğun iletişimi için interaktif bir WhatsApp grubu: Bu grupta belli bir adap çerçevesinde paylaşımlar yapılacak.

 2. WhatsApp grubunda haftalık paylaşımlar: Filiz Telek’ten yazılar, şiirler, ilham olan sözler ve içerikler, instagram yazıları, tefekkür soruları, Kadınlar Şifadır inziva ve eğitim duyuruları, kaynak önerileri (kitap, makale, film, pratikler vs), müzik listeleri ve ses kayıtları. Tefekkür pratiği - her ay seçtiğimiz bir konu doğrultusunda farkındalık kazanmak üzere rehber sorularla çalışmak.

 3. Mabet’e özel aylık buluşmalar:

 • Çemberler

 • Konuklarla söyleşiler ve atölyeler

 • Kadınlar Şifadır kitabından okumalar

 • Sohbetler

 • Sabah Pratikleri - dans, sabah sayfaları, dua, meditasyon, nefes

 • Hareket Meditasyonu/Dans

 • Sessizlik Alanı

Notlar:

 1. Her ay canlı buluşmaların en az 3 tanesi, Filiz Telek’in alan tutuculuğu ile gerçekleşecektir. İlham ve spontaneliğe alan açabilmek için etkinliklerin sabit günleri yoktur. Etkinlikler en geç bir hafta öncesinden duyurulacaktır (istisnalar olabilir) Etkinlikler hafta içi, hafta sonu, gündüz ve gece gerçekleşebilir.

 2. Üyelerin önerileri, istekleri, ihtiyaçları doğrultusunda farklı etkinlikler tasarlanabilir.

 3. Topluluk arşivinde yer almasını istediğimiz bazı etkinliklerin (söyleşi ya da atölye) kaydı alınabilir. Çember pratiğinin (ritüelinin) kaydı alınmaz.

MABET YAZ OKULU (Haziran-Temmuz-Ağustos 2023)

HAZİRAN TAKVİMİ

 • 1 Haziran 21:00-23:00 - Yaz Okulu Oryantasyon

 • 4 Haziran 21:00-23:00 - Dolunay Çemberi

 • 7 Haziran 21:00-23:00 - Mabet Topluluk Ağı'nı Örmek: Açık Alan Teknolojisi destekli paylaşım alanı

 • 10 Haziran 14:00-18:00 - İzmir’de Yüz Yüze Çember

 • 11 Haziran 12:00-14:00 - Şiddetsizlik Taahhütleri 3

 • 14 Haziran 7:00-8:00 - Rüya Çemberi

 • 15 Haziran 21:00-22:30 - Çember Oryantasyonu 1
  18 Haziran 8:00-9:00 - Yeni Ay Dans ve Yazı Pratiği

 • 19 Haziran 21:00-23:00 - Nazlı Çevik ile Söyleşi “Çıraklık ve Marifet”

 • 21 Haziran 21:00-23:00 - Bir Yaz Gecesi Rüyası - Mitopoetik bir Yaz Gündönümü Kutlaması

 • 25 Haziran 12:00-14:00  - Yazı Atölyesi - Dünyayı Yazarak Bilmek ve Sevmek

* Temmuz ve Ağustos takvimleri benzer pratiklerden oluşacak (spontanelik ve anlık ihtiyaçları karşılayabilmek niyetiyle çalışmaların günleri sabit değil. Yani pratikler her ay aynı günde/saatte gerçekleşmiyor) ve her ayın başında o ayın takvimi açıklanacak.

MABET ABONELİK:

Ücret: Mabet 3 aylık Yaz Okulu abonelik ücreti KDV dahil 1700 TL.

Mabet Yaz Okulu (Haziran-Temmuz-Ağustos 2023) kayıtları 30 Mayıs'a kadar devam edecek.

BAŞVURU FORMU:

https://forms.gle/Uq8SqBsWPjrnqent5

 

Sorular için:

kadinlarsifadir@gmail.com

Maddi Destek: Katılmak için maddi desteğe ihtiyacı olan kadınlara topluluğun da katkılarıyla burs olasılığı var. Burs ihtiyacı olanların da başvuru formunu doldurarak burs ihtiyaçlarını belirtmelerini rica ediyoruz. 

bottom of page