02-Logo-RGB-R (1).png

Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Kadınlar Şifadır Platformu  (“Platform”) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32. maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Platform tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Platform, ziyaretçiler tarafından formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ayrıca etkinler için Wix Formlar üzerinden yapılacak kişisel veri girişleri Platform’dan bağımsız olarak Wix’in veri işleme ve saklama politikasına girmekte olup Platform’un KVKK politikasını içermemektedir. Wix formlar ile yapacağınız kişisel veri girişlerinde Wix’in KVKK politikasını kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerinizin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızanız olduğunu ve bu hususta tarafınıza gerekli aydınlatmanın yapıldığını; Platform'un Kişisel Verilerin Korunmasına dair Aydınlatma Metnini okuyarak ve anladığınızı kabul etmiş olursunuz.