top of page

Çembere

Hoş Geldin...

Kâinatın Aynası, Âlemlerin Rüyası Çember,
Erler demine destur alıp oturduğumuz gönül meclisi.
Aşk mabedi, tevhit duası, teslimiyet zanaatı.
Geçmişi, bugünü, geleceği, zıtlıkları, hâlleri, nesilleri, suretleri, yolları an’da birleyen bir muhabbet sofrası. Yaşamın kendisiyle, özümüzle, özlerimizle ve O’nunla muhabbet. Sevgili olduğumuz, Âşık olduğumuz, Sevgili’yle, Maşuk’la kavuştuğumuz makam.

çember.png

Çember nedir? 

Çember binlerce yıl ötesinden atalarımızın bize yaktığı ve aktardığı bir ışıktır. Bu kadim pratik bilge büyüklerden yeni nesillere aktarılmış, dünyanın kadim kültürlerinde farklı formlarda vücut bulmuştur. Kadınlar Şifadır kitabında bahsi geçen ve Kadınlar Şifadır Platformu'nda paylaştığımız form, "The Way of Council" ve "The Circle Way" geleneklerinden ilhamla şekillenmiştir.

Çember derin bir dinleme, mevcudiyet ve şahitlik pratiğidir; sohbet, diyalog, münazara değildir. Bu pratikte karşılıklı konuşulmaz, birbirine yanıt verilmez, yorum yapılmaz. Konuşma objesini tutan kişi sözle ya da başka bir şekilde kendini ifade eder, diğer herkes can kulağıyla ve tüm mevcudiyetiyle bu kişiyi dinler, şahitlik eder. Çember, şifalı bir dokunuşu olsa dahi bir grup terapisi ve yüklerimizi boşaltma alanı değildir; öz kaynaklarımızı keşfedebileceğimiz, kendi yaşamlarımıza şahitlik ettiğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz cesareti topluluk dayanışmasıyla aktive edebileceğimiz bir pratiktir. Bu pratikte, bir şeyleri şifalandırmaya çalışmayız; çemberin şifası tam olarak bu koşulsuz, gündemsiz mevcudiyet ve şahitlik alanı olmasından kaynaklanır. Çember pratiği kendi içsel rehberliğimizle temas etmemize destek amaçlıdır; iyileştirici etkileri olabilmekle birlikte terapi niteliği taşımaz.

Çemberin 4 Rehber Niyeti 

Can Kulağıyla Dinlemek

Kendimizi, birbirimizi ve alanı, sezgilerle, mevcudiyetle, beden farkındalığıyla, yargısız, merakla ve şefkatle dinlemek

Kalp Diliyle Konuşmak

“Ben dili” ile anda ve alanda canlı ve gerçek olanı, duygu ve ihtiyaçları, yaşantı ve hikâyeleri yargısız bir dille paylaşmak

Spontane

Olmak

İçimizde en canlı ve gerçek olanı, bizim sesimiz aracılığıyla ve ifade bulmak istediği şekilde dile gelmesine izin vermek

Özden
Paylaşım

Duyulacağımıza güvenerek, dile gelmek isteyene sadakatle, konunun özünü yalın ve direkt olarak ifade etmek

Size bir armağanımız var...

Kadınlar Şifadır kitabının "Kadın Çemberleri" bölümünü kitabın görseline tıklayarak indirebilirsiniz. 

KS_Kapak.png
bottom of page